Opzetten landschapsprojecten door en voor inwoners Hellouw

Aanplant groen bij dorpsranden en langs polderwegen, creëren bloemrijke randen en perkjes voor bijen, aanleg dorpsgaard, herstel polderhuisje en realisatie Klompenpad. Dit zijn ideeën die de Dorpsbelangen-vereniging Hellouw heeft om het eigen karakter en de beleefbaarheid van het dorp te vergroten. De vereniging wil graag met inwoners van gedachten wisselen over welke landschapsprojecten. Heeft u ook ideeën? Denk ook mee! 

De Dorpsbelangenvereniging wil de natuur en het  landschap in en rond Hellouw beschermen en behouden. Daarbij rekening houdend met   ecologische, esthetische en cultuurhistorische waarden. In samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland start de vereniging de actie Levend Landschap. Deze actie is gericht op het opzetten van landschapsprojecten door en voor bewoners.. Gedacht wordt om de huidige dorpsrand aantrekkelijker te maken door meer streekeigen groen aan te planten. sloten. Maar ook om de toegankelijkheid en de beleving van de polder en uiterwaarden te vergroten. De actie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente West Betuwe en de Provincie Gelderland. 

Ideeën verzamelen
De Dorpsbelangenvereniging is benieuwd naar de ideeën en wensen van inwoners over het landschap rond Hellouw, bijvoorbeeld wat inwoners het meeste waarderen. Wat is er verdwenen en is het waard om terug te brengen? Of wat zouden de inwoners graag anders zien? De Dorpsbelangenvereniging hoort dit graag! Inwoners kunnen hun ideeën tot 1 september doorgeven via info@dorpsbelangen-hellouw.nl. De ingekomen ideeën worden geplaatst op de website http://www.dorpsbelangen-hellouw.nl/. Op deze website is ook meer informatie te vinden over de actie. In september volgt er een informatieavond voor belangstellenden.