Opknappen openbaar groen

Het opnieuw aanplanten van het openbaar groen binnen Hellouw waarbij wat mij betreft gekeken kan worden naar de prachtige wijze waarop dit in Herwijnen is gedaan, essentieel hierbij is dat dan ook gekeken wordt naar het onderhoud/bewateren er van. Een goede start is dit voorjaar gemaakt met een perkje op de kruising Korfgraaf en De Morgen.