Jacoline Hartman maakt kennis met Hellouw 

Vrijdagmiddag 28 oktober bracht Wethouder West Betuwe Jacoline Hartman een kennismakingsbezoek aan Hellouw.

Na een korte kennismaking in het Dorshuis De Biskampstartte een wandeling langs alle bezienswaardigheden en aandachtspunten van het dorp samen met met een grote groep bewoners. De dorpsbelangenvereniging Hellouw had een mooie route bedacht en het weer was de deelnemers zeer goed gezind! 

Veel tijd en aandacht ging naar de wens van woningbouw van het dorp. Ouderen moeten kunnen doorstromen naar kleinere woningen en jongeren moeten in het eigen dorp kunnen blijven worden zo is de wens. Veel gesprek over de locaties waar de bouw al dan niet zou moeten plaatsvinden. Tevens werd aandacht besteed aan de veilige ontsluiting van het dorp en de lange weg naar het uiteindelijke raadsbesluit tot aanleg van een rotonde.

De gemeente gaat met alle opgehaalde kennis nu aan de slag met een kansenkaart voor Hellouw. Hellouw is daarmee het tweede dorp van West Betuwe die een kansenkaart krijgt, na koploper Deil. De gemeente maakt een opzet voor deze kaart met input door de bewoners, maar ook met de informatie uit het eerdere bidboek West Betuwe en de Kernagenda Hellouw, die eerder door het dorp zijn gemaakt. De gemeente wil met kansenkaarten dorpen zelf de lead geven in ontwikkelingen die het dorp toekomstbestendig maken, vormgegeven door de inwoners zelf.