Dorpendeal voor dorpsplein

Beste Hellouwers,

Afgelopen januari is de “Kernagenda van Hellouw” gepresenteerd en deze agenda hebben wij allemaal in onze brievenbus mogen ontvangen. Een van de onderwerpen van de kernagenda is het dorpsplein Hellouw; het multifunctioneel sociaal plein Hellouw voor alle leeftijden, in de volksmond tegenwoordig het Sociale Plein.

Op de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangenvereniging Hellouw van 5 oktober 2022 vond ook de informatieavond Kernagenda Hellouw plaats. Het sociale plein is toegelicht en meerdere verenigingen en bewoners hebben op deze avond (en in de dagen daarna ) aangegeven graag mee te willen denken, ook als er twijfels waren over het plein. Hoe kunnen we dit plein inzetten voor de toekomst van ons dorp? Leefbaarheid in ons dorp? Komt er overlast? Zorg voor elkaar in ons dorp? Aantrekkelijkheid? Is er voldoende aandacht voor thema’s als groen en veilige leefomgeving? Hoe gaan we dit aanpakken? Zijn er financiële middelen? Het enthousiasme is prachtig, want al deze vragen geven de betrokkenheid van onze dorpsbewoners voor de toekomst van ons dorp aan. Velen hopen in Hellouw oud te worden in een leefbare omgeving, met zorg voor elkaar en met oog voor (de toekomst van) van onze jeugd.

Op 2 december 2022 zijn twee bijeenkomsten georganiseerd met dorpsbewoners afkomstig van verschillende verenigingen (en dorpsbewoners), waarvan wij er in Hellouw gelukkig veel hebben. Er is een uitleg gegeven over de mogelijkheden die wij als dorp hebben om ons dorp vorm te geven, wat de inbreng en samenwerking van de verenigingen en toekomstige initiatieven zouden kunnen zijn en of wij onze “handtekening” kunnen zetten voor een dorpendeal voor Hellouw. De dorpendeal is afkomstig van de provincie Gelderland i.s.m. gemeente West-Betuwe, zij zijn de financiers, maar wij zijn de initiatiefnemers! Kortom: wij zijn als bewoners aan zet en dat kunnen wij! Op de bijeenkomsten zijn mooie innovatieve ideeën naar voren gekomen ( samenwerkingen tussen school, voetbal, OVJ, etc.) en er is veel enthousiasme vanuit de verenigingen en de basisschool om samen te werken aan een sociaal plein waar we nog meer kunnen doen aan leefbaarheid nu en in de toekomst. Ook werd het idee geopperd om vanuit de inwoners een bijdrage te leveren aan de aanleg van het plein, zodat het “ons” plein wordt, financieel wellicht aantrekkelijk is in de aanleg en duurzaam en gezond blijft. Bij deze natuurlijk een oproep aan iedereen om mee te denken, mee te helpen en mee te werken aan de activiteiten die we in de toekomst kunnen organiseren op ons Sociale Plein Hellouw.

Reacties, vragen en mooie initiatieven om in gesprek te gaan over het Sociale Plein? Stuur dan een email naar info@dorpsbelangen-hellouw.nl

Groet namens de initiatiefnemers Sociaal Plein

Beleving van de bijeenkomsten: Wij, Wouterina en Riet, zijn namens Passage aanwezig geweest op de middagpresentatie. Wij vonden het een leuke middag. Al tientallen jaren proberen wij allerlei zaken te organiseren en te ondersteunen in Hellouw. Nu wij een dagje ouder worden zijn wij blij om te zien dat veel (jonge) mensen de schouders eronder willen zetten om een dorpsplein te maken waar leuke activiteiten georganiseerd kunnen worden. Wij zijn trots op de jonge luitjes en blijven zelf natuurlijk ook actief meedenken.