Contact

Algemene informatie
Dorpsbelangenvereniging Hellouw
Postadres Waalbandijk 115
                  4174 GR  Hellouw
Telefoon     0418-581323
e-mail         info@dorpsbelangen-hellouw.nl
website     www.dorpsbelangen-hellouw.nl
IBAN NL26 TRIO 0338 8628 62
Handelsregister Tiel 11065601