De kernagenda

Van dromen naar uitvoering

De gemeente West Betuwe maakt zich, samen met inwoners, sterk voor prettig wonen en leven in Hellouw en het buitengebied. Inwoners zijn vertegenwoordigd in een werkgroep en werken samen met de dorpsbelangenvereniging. De kernagenda vormt hiervoor een belangrijke leidraad.

Start

In 2021 is deze eerste kernagenda samen met een groep betrokken inwoners uit het dorp gemaakt. De wensen van de inwoners die in het Bidbook (2018) staan, zijn hierin ook meegenomen. De kernagenda is aangevuld met actuele punten uit de dorpsvisie, de uitvoeringsagenda van het Levend Landschap en punten aangedragen door de werkgroep en dorpsbelangenvereniging.

Uitvoering

We onderzoeken eerst welke punten op de agenda uitvoerbaar zijn. Deze punten pakken de inwoners zelf, de gemeente of andere organisaties (provincie, waterschap, etc.) op. Of we doen het samen. Soms lukt het helaas niet om een agendapunt uit te voeren. Dan kijken we samen naar wat er wel mogelijk is.

Eerste successen

Ondertussen is al hard gewerkt en hebben we samen mooie dingen gerealiseerd. Zo zijn er afgelopen tijd veel projecten gestart vanuit Levend Landschap. Ook zijn sinds 2019 verschillende initiatieven van inwoners gerealiseerd. Dit is soms mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget van de gemeente.

Bekijk en download hieronder de kernagenda.