Wat is het project Levend landschap

De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap.

Dorpsbewoners voelen zich betrokken bij hun eigen landschap en willen zich er graag voor inzetten. Via Levend Landschap bieden we bewoners begeleiding en ondersteuning bij het omzetten van ideeën naar concrete uitvoering.
Het Levend Landschap proces heeft tot doel om via (stap 1) een kort dorpsproces, gevolgd door (stap 2) concrete uitvoering en op basis van (stap 3) meerjarige actieve professionele ondersteuning een netwerk/ dorpswerkgroep van actieve en geschoolde bewoners te ontwikkelen die zelf de zorg voor de kwaliteit van het landschap (breed gedefinieerd) in eigen leefomgeving draagt.

Hoe gaan we aan de slag

Ideeën verzamelen

Wij zijn benieuwd naar uw ideeën en wensen over het landschap rond Hellouw, bijvoorbeeld wat waardeert u het meeste. Wat is er verdwenen en is het waard om terug te brengen of wat zou u graag anders zien? Wij horen dit graag van u!

Uitwerken en uitvoeren projecten

Als we de ideeën hebben verzameld, is de volgende stap om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. In september organiseren we een bewonersavond in Dorpshuis De Biskamp. Dan gaan we de verzamelde ideeën aan u toelichten en de ideeën verder met elkaar uitwerken. Vaak ontstaan op deze avond werkgroepjes, die met elkaar ideeën in projecten omzetten. Veel projecten kunnen we zelf uitvoeren, voor andere werken we samen met het waterschap en de gemeente. Samen zorgen we ervoor dat het ook mooi en leefbaar blijft. Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, een helpende hand of beschikbaar stellen van grond

Geef je idee door